Направете глобалния бизнес свой бизнес

Чрез Platform Equinix™ вашата българска компания може да се включи директно в бизнес екосистемите, които вече поддържат високоефективни архитектури за финансови услуги, медии, застраховане, облаци, мрежи и други индустрии.

Нашите глобални центрове за данни са най-взаимосвързаните навсякъде, като ви дават възможност да достигнете до 80% от световното население за по-малко от 20 милисекунди. 

Направете всичко това с нашите партньори

Our platform partners offer leading-edge technologies that help to make Equinix a global ecosystem of more than  cloud service and IT providers.

oracle-logo-300x180

azure-logo-300x180

gcloud-logo-300x180

aws-logo-300x180

Намерете партньор сега

Equinix в числа

Equinix България