Направете глобалния бизнес свой бизнес

Чрез Platform Equinix™ вашата българска компания може да се включи директно в бизнес екосистемите, които вече поддържат високоефективни архитектури за финансови услуги, медии, застраховане, облаци, мрежи и други индустрии.

Нашите глобални центрове за данни са най-взаимосвързаните навсякъде, като ви дават възможност да достигнете до 80% от световното население за по-малко от 20 милисекунди. 

Направете всичко това с нашите партньори

Партньорите на нашата платформа предлагат водещи технологии, които помагат на Equinix да стане глобална екосистема от повече от  , доставчици на облачни услуги и ИТ доставчици.

partner-oracle

partner-microsoft

partner-aws

partner-google-cloud

Намерете партньор сега

Equinix в числа

Equinix България