Направете всичко това с нашите водещи и ИТ партньори

Включете се в света от България

Отворете вратите на българския пазар за Вашия международен бизнес с Platform Equinix™. Получете директен достъп до бизнес екосистеми, които вече поддържат високоефективни архитектури за облачни услуги, финансови услуги, игри, електронна търговия и други бързо развиващи се индустрии.