Направете глобалния бизнес свой бизнес

Чрез Platform Equinix™ вашата българска компания може да се включи директно в бизнес екосистемите, които вече поддържат високоефективни архитектури за финансови услуги, медии, застраховане, облаци, мрежи и други индустрии.

Нашите глобални центрове за данни са най-взаимосвързаните навсякъде, като ви дават възможност да достигнете до 80% от световното население за по-малко от 20 милисекунди.
Направете всичко това с нашите партньори

Партньорите на нашата платформа предлагат водещи технологии, които помагат на Екуиникс да стане глобална екосистема от повече от 2,750 доставчици на облачни услуги и ИТ доставчици.

Amazon Web Services
Microsoft Azure
Amazon Web Services
Google Cloud Platform


Намерете партньор сега