Подходът на ориентираната към взаимосвързаност архитектура (Interconnection Oriented Architecture™ - (IOA™)) на Equinix към ИТ потребителите използва силата на дигиталните екосистеми, за да трансформира вашия бизнес. Това е лесен начин да се постигне дигитална трансформация чрез взаимосвързване на вашите служители, местоположения, облаци и данни.

Следвайте тези четири стъпки, за да превърнете компанията си от затрупана с архиви и фиксирана в интегрирана и динамична:

ioa-topology

Опростяване на топологията

Локализиране, сегментиране и оптимизиране на потоците мрежови трафик, като свързваме вашата WAN и LAN като предимство.

ioa-guard

Създаване на защитни средства

Локализиране на услугите за сигурност и управление на потоците между няколко страни с граници и зони за инспекция.

ioa-data

Създаване на базирана на памет платформа за управление на данни

Локализиране на изискванията за данни и балансиране на достъпа чрез защита и управление на движението на данни.

ioa-intersection

Интегриране чрез пресечни точки.

Локализиране на услугите за приложения като мулти-облак, компания с няколко страни и точка на интеграция.

Инструменти за дигитална трансформация

Ръководство за стратегия за взаимосвързаност

Това ръководство за бизнес стратегия очертава начините, по които взаимосвързаността предоставя нови нива на продуктивност, растеж и иновации.

IOA Playbook

Създаден за архитекти и консултиран с експерти, този набор от планове, модели и инструменти, взети от реално осъществени проекти, е доказало се и лесно за следване ръководство за дигитална трансформация от типа „как да”.

IOA Бързо ръководство за справка

Това бързо ръководство за справка показва как IOA стратегията решава основни проблеми с ефективността, сигурността и комплексността.

Запознаване с Digital Edge

Interconnection Oriented Architecture | Equinix Bulgaria